Friday, April 1, 2016

Life is a half full glass

All factual evidences indicates for an instance, that in last 20 years americans' hea;th has improved at unprecendented spped - whether measured 
Rather than rejoicing in great improvements in health, human race seem to be emphasizing how far away they still are from immortality. 

Ямар номноос тэмдэглэж авснаа мартчихжээ.
Юутай ч сүүлийн жилүүдэд, зуунд эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан асар хурдтай хөгжиж, өмнө нь хүний амийг олноор нь авч оддог байсан маш олон өвчнийг анагааж чаддаг болсон. Хүний дундаж наслалт өмнөхтэй харьцуулалтгүй уртассан ч хүн улам л ШУКА болж, өвчин ч гэсэн улам нарийсаж, эдгэрэхгүйн тулд аргаа нарийсгаж байх шиг.

Тэртэй тэргүй хэдийд үхэхээ урьдчилж мэдэхгүйгээс хойш байгаадаа сэтгэл ханаж, явж, идэж, өлсөж чадаж байгаадаа баярлаад явъя даа.

Зургийг эндээс хусав.

No comments: